Color Schemes

İngilizce Eğitim Olanakları

Genel İngilizce

 Genel İngilizce Programı

İngilizceyi iş ya da benzeri bir sebeple öğrenmek isteyenler için uygulanan programımız çoğunlukla iletişim kurma üzerine odaklanmaktadır. Genel olarak izlenen ezber ve çeviri yöntemlerinden ziyade tercih ettiğimiz sistem dili konsept üzerinden öğrenmektir. Peki dili konsept içerisinde öğrenmek ne demektir? Bu teknik her kullanımın teker teker Türkçesinin ezberlenmesi yerine beyninizin çağrışım yapmasına olanak sağladığınız ve kullanımları (aynı Türkçedeki gibi) birbiriyle ya da kelimenin işaret ettiği nesnelerle ilişkilendirerek kelimelerin ve kullanımlarının daha kalıcı bir şekilde öğrenildiği bir tekniktir. Bu sebeple derslerimizin çoğu öğretmenin rehber olduğu öğrencinin ise bu rehberlikle kendi keşiflerini ve edinimlerini yaptığı bir ortamda ilerlemektedir. Bu tekniğin en büyük getirisi ise akıcı konuşmayı sağlamasıdır. Çeviriyi temel alan dil öğretimi teknikleri ise eğitim süresini uzatır, konuşucuyu yorar ve iletişimi yavaşlatır. Bu sebeple yukarıda bahsettiğimiz ve yıllardır uluslararası seviyede kabul gören Guided Discovery (Yönlendirilmiş Keşif) tekniğini kullanmak zaman ve verimlilik kriterleri açısından en faydalı olandır.

Eğitim seviyeleri

·         A1 – A2 seviyesi;

Bu seviye İngilizce başlangıç seviyesidir. Bu eğitim sırasında öğreniciye temel dil bilgisi ve kelime bilgisi eğitimi verilir. Bu kelime ve dil bilgisi eğitiminin yanı sıra basit diyaloglar ile konuşma (speaking), güncel konular barındıran ve basit bir dil kullanılan dinleme parçalarıyla dinleme (listening), ders esnasında karşılaşılacak olan görevleri tamamlamak adına kullanılacak yazma (writing) ve sağlayacağımız materyallerle okuma (reading) yeteneklerinin geliştirilmesi eğitimlerini de barındırmaktadır.

 

·         B1 – B2 seviyesi;

Bu seviye eğitimimiz belirli bir miktar altyapısı olan ancak bu bilgilerini geliştirmek isteyen öğrenicileri hedeflemektedir. Basit seviye dil bilgisinin hatırlanması için yapılan tekrarların yanı sıra yeni bilgiler de edinilebilecek bir seviyedir. Bu eğitim esnasında da dil bilgisi ve ileri seviye kelimelerin yanı sıra “role playing” (rol yapma) tarzı diyaloglar ile konuşma (speaking), güncel konular barındıran ve ileri seviye bir dil kullanılan dinleme parçalarıyla dinleme (listening), ders esnasında karşılaşılacak olan görevleri tamamlamak adına kullanılacak yazma (writing) ve sağlayacağımız materyallerle okuma (reading) yeteneklerinin geliştirilmesi eğitimlerini de barındırmaktadır.

 

·         C1 – C2 seviyesi;

Bu seviye eğitimimiz dili etkili bir biçimde kullanabilen anca mesleki ya da resmi kullanımlar gibi alanlarda uzmanlaşmak isteyen öğrenicileri hedeflemektedir. Bu eğitimler esnasında daha önceki seviyelerin bilgileri kısaca tekrar edilir, daha sonra ise uzmanlaşmak istenen alanda 4 temel yetenek (dinleme, okuma, yazma ve konuşma) geliştirme çalışmalarına başlanmaktadır. Ayrıca alana yönelik kelime bilgisi de sadece bu konuya adanmış derslerle desteklenmektedir. 

 

OEFL (Test of English as Foreign Language) Sınavı Programı;

 TOEFL Sınavı aynı IELTS gibi konuşma, yazma, dinleme ve okuma yeteneklerinin ölçüldüğü bir sınavdır. Ancak uygulanışında IELTS sınavından birkaç farklılık içerir. Bu sınav sonunda alacağınız sertifikanın ise uluslararası platformda geçerliliği vardır. Ayrıca Türkiye’de kurulmuş ancak uluslararası pazara açılmış firmalar da bu sertifikayı zorunlu kılmışlardır.

Sınavın uygulanışı;

TOEFL sınavı bilgisayarla yapılan ve kağıt üzerinde olan olmak üzere iki ayrı aşamada yapılır. Bilgisayar üzerinden yapılan testte 4 temel yeteneğiniz (okuma, yazma, dinleme ve konuşma) test edilir.  Özellikle okuma sorularını çözerken bir takım dil bilgisi kurallarından faydalanmanız gerekebilir. Sınav bir de kağıt üzerinde yapılan aşama içermektedir. Bu aşamada okuma, yazma, dinleme yeteneklerinin yanı sıra dil bilgisinin ölçüldüğü bölümlerden oluşur.

Puanlama ve sertifikanın geçerlilik süresi;

Sınav 120 tam puan üzerinden değerlendirilir. Bu puanlamanın kriterleri ise sınavın ana sayfasında açıklanmıştır. Bu sınav sonunda alacağınız sertifikanın ise genel geçer bir geçerlilik süresi yoktur. Ancak sertifika üzerinde bu sınavın 2 yılda bir tekrarlanması gerektiği yönünde bir öneri barındırır.

Hazırlanma süreci;

TOEFL sınavına hazırlanmak emek gerektiren bir süreçtir. Zira aynı anda 4 yeteneğinizi birden geliştirmeniz gerekmektedir. Sadece iyi bir İngilizce konuşucusu olmak bu sınavdan iyi not almak için yeterli değildir. Çünkü sınavda hızlı okuyup okuduğunuzu anlayabilme, bir kompozisyonu gerekli ilkelere bağlı kalarak yazabilme, düşüncelerinizi aktarırken açık ve sistemli olma gibi yetenekleriniz de test edilecektir. Bu sebeple sınava hazırlanırken sınav esnasında gerekli olan yeteneklerinizi, dilin en basit seviyesinden başlayarak geliştirmek en mantıklı strateji olacaktır. Tabi ki zorluk seviyesine bakılmaksızın sınavın yapılacağı kalıplarda kendinizi her dil seviyesinde test etmeniz de gerekmektedir. Derslerimizde izleyeceğimiz strateji de bu olacaktır. Ayrıca TOELF her aşamasında teknolojiden faydalanılan bir sınavdır. Bu sebeple adayın çalışmaları da kesinlikle elektronik ortamda sürdürmesi gerekmektedir. Çalışmalarımızın her aşaması da son teknolojiden faydalanmakta olup sınavın formatını, çalışmalar esnasında birebir sağlayabilmektedir. 

TOEFL programımız öncelikle dilbilgisi ve genel dil kuralları desteğiyle başlamaktadır. Dil yeterliliğine ulaşıldığı andan itibaren sınav esnasında gerekli olan diğer yeteneklerin geliştirilme çalışmalarıyla programımız devam etmektedir.  Bu sürecin her aşamasında aday test edilecek olup gelişme de yakından takip edilecektir.

 

 IELTS (International English Language Testing System) Programı

IELTS uluslararası düzeyde İngilizce bilgisini ölçen bir sınavdır. Toplamda yaklaşık 3 saat süren sınavın sonunda okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerinizi test eder.  

IELTS sertifikası ne işe yarıyor?

IELTS sertifikası, göçmenlik ve yurt dışı eğitim başvuruları başta olmak üzere birçok uluslararası platformda geçerliliği olan bir sınavdır. Eğer göçmenlik başvurusu yapacağınız ülkenin göçmenlik işlemleri sırasında şart koştuğu dil İngilizce ise diğer bütün uluslararası sınavlardan daha çok bölgede kabul gören IELTS sertifikası en iyi tercihiniz olacaktır. Bunun yanı sıra Türkiye’de kurulmuş ancak uluslararası piyasaya açılmış olan kurumsal şirketlerde de bir zorunluluk olarak karşınıza çıkabiliyor. Bu sebeple IELTS sertifikası almak İngilizce bilginizi kanıtlamak için en geçerli yöntem olmakla kalmıyor, gelecek planlarınızı yaparken karşınıza çıkan fırsatlarda da sizi diğer adaylardan bir adım öne çıkarıyor.

Sınavın uygulanması;

IELTS sınavı 4 oturum şeklinde uygulanır. Okuma, yazma ve dinleme yeteneklerinizin ölçüleceği 3 oturum birleştirilmiş şekilde; konuşma yeteneğinizin ölçüleceği oturum ise diğer 3 oturumla aynı gün ya da bir gün önce düzenlenecek mülakatla yapılır. Konuşma yeteneğinizin ölçüleceği sınavda karşınızda mülakatı düzenleyen bir yetkiliyle belirlenen konularda bir diyalog kuracağınız ve sizin 3 dakika boyunca konuşacağınız iki aşama bulunmaktadır. Bu konuşmalar kaydedilir ve değerlendirme için İngiltere’deki merkeze gönderilir. Sınavın diğer oturumlarında ise çoktan seçmeli cevapları bulunan sorularla okuma/anlama yeteneğinizi ölçen paragraflar, boşluk doldurma tarzında sorularla dinleme yeteneğinizin ölçüleceği ve sınav boyunca yalnız 1 defa oynatılacak olan dinleme parçaları ve biri 250 diğeri 450 kelimeden oluşacak iki kompozisyon yazmanızı gerektiren aşamalar bulunmaktadır.

Sınavın puanlama sistemi;

Sınav sonucu olarak alacağınız sertifikada 5 adet puan türü bulunmaktadır; Reading (okuma), writing (yazma), speaking (konuşma), listening (dinleme) ve overall (bu puanların ortalaması). IELTS sertifikası ile başvuru alan işletme ve süreçler “overall” ve “speaking” puanlarını ayrı ayrı talep etmektedir.

Sertifikanın geçerlilik süresi;

IELTS sınavı sonunda alacağınız sertifikanın genelgeçer bir geçerlilik süresi yoktur. Ancak alacağınız sertifikanın sonunda dip not olarak sınava 2 senede bir tekrarlanması tavsiye edilmektedir.

Hazırlanma süreci;

IELTS sınavına hazırlanmak emek gerektiren bir süreçtir. Zira aynı anda 4 yeteneğinizi birden geliştirmeniz gerekmektedir. Sadece iyi bir İngilizce konuşucusu olmak bu sınavdan iyi not almak için yeterli değildir. Çünkü sınavda hızlı okuyup okuduğunuzu anlayabilme, bir kompozisyonu gerekli ilkelere bağlı kalarak yazabilme, düşüncelerinizi aktarırken açık ve sistemli olma gibi yetenekleriniz de test edilecektir. Bu sebeple sınava hazırlanırken sınav esnasında gerekli olan yeteneklerinizi, dilin en basit seviyesinden başlayarak geliştirmek en mantıklı strateji olacaktır. Tabi ki zorluk seviyesine bakılmaksızın sınavın yapılacağı kalıplarda kendinizi her dil seviyesinde test etmeniz de gerekmektedir. Derslerimizde izleyeceğimiz strateji de bu olacaktır. Ayrıca IELTS her aşamasında teknolojiden faydalanılan bir sınavdır. Bu sebeple adayın çalışmalarını da kesinlikle elektronik ortamda sürdürmesi gerekmektedir. Çalışmalarımızın her aşaması da son teknolojiden faydalanmakta olup sınavın formatını çalışmalar esnasında birebir sağlayabilmektedir. 

IELTS programımız öncelikle dilbilgisi ve genel dil kuralları desteğiyle başlamaktadır. Dil yeterliliğine ulaşıldığı andan itibaren sınav esnasında gerekli olan diğer yeteneklerin geliştirilme çalışmalarıyla programımız devam etmektedir.  Bu sürecin her aşamasında aday test edilecek olup gelişme de yakından takip edilecektir. 

 

 YDS (Yabancı Dil Sınavı) Hazırlık Programı

YDS’nin genel tanımı;

YDS, ÖSYM tarafından her yıl Sonbahar ve İlkbahar sınavları olmak üzere iki kere yapılan yabancı dil sınavıdır. Özellikle üniversitelerin yüksek lisans ve doktora programlarına başvuru esnasında zorunlu tutulan bir sınavdır. Bazı tercihlerde KPSS puanlarının hesaplanmasında da kullanılır. Bunların yanı sıra Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) ve Diş Hekimliği Uzmanlık Sınavı (DUS) gibi sınavlara hazırlanan adayların da girmesi zorunlu olan bir sınavdır.

Sınavın uygulanışı ve puan türü;

Sınav 80 soru üzerinden yapılır. Sınavda yanlışlar doğruları götürmez ve standart sapma yoktur. Bu sebeple her doğru cevap adaya 1,25 puan kazandırır. Sınavın senede iki kez yapılan versiyonu diğer ÖSYM sınavlarında olduğu gibi ÖSYM tarafından belirlenecek sınav merkezlerinde soru kitapçığı ve optik form üzerinden yapılır. Her ay düzenlenen E-YDS ise bu sınavın bilgisayarlar yardımı ile yapılan versiyonudur. Ancak, soru tipleri ve uygulanış prensipte aynıdır. 

Sınavdan almanız gereken puan ise adayın başvuracağı kuruma göre değişkenlik göstermektedir. Bu sebeple sınava hazırlanmadan önce adayın ilk yapması gereken kaç puan alması gerektiğini öğrenmektir. Alınan puanlar  A, B, C, D ve E olmak üzere 5 seviye ile sınıflandırılır (50-59 arası E, 60-69 arası D, 70-79 arası C, 80-89 arası B, 90-100 arası A).

Sınav hazırlık programı;

YDS hazırlık programları iki aşamadan oluşur. Öncelikle adayın dil seviyesinin gereken dil seviyesine taşınması için sınavda ihtiyaç olunan dil bilgisi ve kelime bilgisi çalışmalarının yapıldığı ön hazırlık aşaması yapılmaktadır. Ardından sorulara yaklaşım ve çözüm teknikleri eğitimi aşaması başlar. Bu aşamada her soru türü ayrı ayrı incelenir ve hepsinde dikkat edilmesi gereken hususlar işlenir. 10 farklı soru türü için 10 farklı yaklaşım türü ve çok daha fazla çözüm tekniği bu derslerle işlenir. Bu tekniklerin temelinde en az bilgiyle en doğru sonuca ulaşma prensibi vardır. Ayrıca bu aşamada derslerimiz çıkmış sorular üzerinden ilerler ve teknikler ÖSYM tarafından sorulmuş sorular üzerinde pekiştirilir.

Bu noktada adayın en çok dikkat etmesi gereken husus ise aday sınavda soruları anlasa ya da hepsini mükemmel şekilde Türkçeye çevirme yeteneğine sahip olsa dahi soruları doğru teknikleri kullanmadan doğru cevaplayamayabileceğidir. Ayrıca sınavın 80 soru için verdiği süre 150 dakikadır. Sınavda karşınıza çıkan soruların yarısından fazlasının kısa paragraflar ve yirmisinin de 5 uzun paragrafı anlamaya yönelik olacağını göz önünde bulundurursak, zaman yönetimi hazırlanma sürecinin olmazsa olmazıdır. Hazırlık sürecimizin içerisinde süre yönetimi teknikleri de incelenecek olup sadece süreyi faydalı kullanma üzerine derslerimiz de işlenecektir.